Gebruiksvoorwaarden

Je bevindt je op één van de sites van het Agentschap Wegen en Verkeer, verder afgekort tot AWV. Het gebruik van deze website houdt in dat je de onderstaande algemene voorwaarden, verbonden aan deze site, kent en aanvaardt.

1. Agentschap Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers realiseren in Vlaanderen. Het agentschap neemt hiertoe de verantwoordelijkheid voor:

  • het beheren, onderhouden en optimaliseren van het haar toevertrouwde wegenpatrimonium
  • het organiseren van het verkeer op het haar toevertrouwde wegennet
  • het mee vormgeven van het beleid

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dat doen door:

  • informatie te verstrekken en communicatie te verzekeren
  • evenwichtige en objectieve programma’s op te stellen
  • de aanwezige kennis goed te beheren
  • kwaliteitsvol en innovatief te werken

2. Doel van de site

AWV wil de burgers informeren over zijn beleid en diensten. Hiernaast bieden we hier ook toegang tot een aantal van onze digitale diensten en toepassingen.

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor personen, entiteiten of professionelen. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid raadplegen. 

3. Inhoud en beschikbaarheid

Het AWV als instelling/dienst van de Vlaamse overheid besteedt veel aandacht en zorg aan haar sites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het AWV niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Deze website bevat hyperlinks van derden, gepubliceerde websites, sites van de Vlaamse overheid of verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het AWV kan geen garantie bieden met betrekking tot de inhoud van of de toegang tot deze sites. De verwijzing ernaar impliceert ook niet dat het AWV alle informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren.

Als de informatie op de eigen sites onvolledig is, onjuistheden of fouten bevat, zal het AWV al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Het AWV levert ook grote inspanningen om onbeschikbaarheden door technische tekortkomingen zoveel mogelijk te voorkomen. Het kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. 

4. Aansprakelijkheid

Het AWV en/of zijn medewerkers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortgevloeid is uit het gebruik of raadpleging van deze website of de informatie en toepassingen die hier beschikbaar is.

Om de website terdege te beveiligen en te onderhouden, behoudt het AWV recht om de dienstverlening te stoppen tot het risico opgelost is.

Het AWV kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor inbreuken van derden, vormen van digitale fraude-oplichting van derden, gevallen van digitale bedreigingen (virussen,dos aanvallen) of alle andere gevallen van overmacht.

Het AWV is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren.

Het raadplegen en/of gebruik van deze website houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met deze gebruiksvoorwaarden en derhalve afgezien wordt van elke vorm van aanspraak jegens het AWV en/of zijn medewerkers.

5. Privacy- en cookiebeleid

Het AWV heeft een privacy- en cookiebeleid. Raadpleeg hiervoor de afzonderlijke pagina’s op deze website.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

De toegang tot en het gebruik van deze website vallen onder het Belgisch recht.

7. Vragen en klachten

Stel je fouten of problemen vast, dan hebben we graag dat je ons dit meldt via de beheerder van de website: webmaster@wegenenverkeer.be.  

Deze gebruiksvoorwaarden zijn vatbaar voor verandering, we stellen het dan ook op prijs dat je op regelmatige basis dit document doorneemt.

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies. Wil je hier meer over weten? Lees dan hier onze cookiepolicy.