Algemeen

Waarom een Minder Hindertoets?

Elk project dat wegenwerken omvat, hoe klein ook, dient te starten met een Minder Hindertoets. Dit is geen uitgebreide analyse maar eerder een quickscan op basis van essentiële parameters zodat Minder Hinder op een proactieve en geïntegreerde manier kan voorbereid worden. De Minder Hinder toets dient een antwoord te bieden op volgende vragen:

  • In welke mate is er nood aan een Minder Hinder aanpak?
  • Wat dient hiervoor verder onderzocht te worden?
  • Welke elementen zijn nodig om dit te kunnen onderzoeken (gegevens, … )?

De Minder Hindertoets dient gezien te worden als een iteratief proces. Telkens dient op basis van de gedane vaststellingen gekeken te worden of de hinder kan vermeden worden. Dit kan bv. door het tijdstip van uitvoering van de werken te wijzigen, de methode van uitvoering aan te passen, enz. Indien de hinder niet verder kan vermeden worden, moet overgegaan worden tot het organiseren van de nodige Minder Hindermaatregelen volgens de in het draaiboek beschreven ‘bouwstenen voor de Minder Hinderaanpak’.

De Minder Hindertoets helpt dus bij het ramen van de mogelijke hinder aan de hand van meerdere parameters:

  • Het opstellen van een inventaris van attractiepolen en de huidige verkeersafwikkeling;
  • Het nagaan van het specifieke gebruik van de infrastructuur;
  • Het bepalen van elementen die in bestek moeten opgenomen worden;
  • Het nagaan of voor de voorziene werken specifieke maatregelen moeten uitgewerkt worden.

Bij het invullen van de Minder Hindertoets moet rekening gehouden worden met het feit dat dit een algemeen formulier is dat geldig is voor alle types van werken; van autosnelwegen tot lokale wegen. In dat opzicht zijn sommige vragen niet altijd van toepassing op het project in kwestie. Deze moeten dan ook niet beantwoord worden.

De uitkomst van de toets kan zijn dat hinderbeperkende maatregelen overbodig zijn omdat de werken geen noemenswaardige hinder veroorzaken, ofwel zal de Minder Hindertoets aantonen dat er duidelijk nood is aan een specifieke minder hinderaanpak.

 

pic_afbeelding2_1

 

Het invullen van de toets heeft een dubbel doel:

1. Een quick-scan van de impact van de werken op de hinder voor omwonenden en weggebruikers. In feite is de toets een checklist in een interactieve vorm: het is de bedoeling dat alle elementen zo veel mogelijk aan bod komen en geviseerd worden.

2. Een overzicht geven van de elementen die van belang zijn voor het formuleren van een advies door interne overste of een externe organisatie bv. in het kader van vergunningverlening.

Vul toets in »

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies. Wil je hier meer over weten? Lees dan hier onze cookiepolicy.